top of page
langding page-02.png

Hành động từ những điều nhỏ nhất cho

một trái đất xanh

CONG-TY-CO-PHAN-NHUA-XANH-BACH-DANG-01.jpg

Chào mừng bạn đã đến với

Nhựa Xanh Bạch Đằng

Bag-type-A-01.jpg
TYPE B-01.jpg
Bag-type-c-01.jpg

Bao FIBC Type A

Bao FIBC Type B

Bao FIBC Type C

Kanetora_BachDang.24.3.2023 (10)-01.jpg

Bao FIBC 
Mỗi ngày một cải tiến mới

Kanetora_BachDang_0311.JPG

Công ty
Tuyển dụng

Kanetora_BachDang.24.3.2023 (55)-01.jpg

Công ty
Về chúng tôi

CÔNG TY

Văn hóa doanh nghiệp

bottom of page