top of page
DSC04120.jpg

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG

Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyên vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện.

- Nghiên cứu, thiết kế và đầu tư hệ thống sản xuất để tạo ra những sản phẩm tốt nhất đáp ứng những nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm "lấy khách hàng là trọng tâm", mọi hoạt động kinh doanh của công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá, xem xét và đưa ra quyết định trong mọi vấn đề.

- Xây dựng hệ thống nguyên tắc ứng xử giao tiếp, ứng xử với khách hàng cho cán bộ nhân viên và các chuẩn mực cần thực hiện.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

bottom of page