top of page
langding page-02.png

Hành động từ những điều nhỏ nhất cho một trái đất xanh 

Là một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất chúng tôi cần hành động nhằm hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu lên trái đất, chúng tôi cần tạo ra giá trị bền vững cho các thế hệ tương lai

IMG_0311.JPG

Một dự án đặt ra giữ cho môi trường bền vững 

Dự án

sản xuất

tái chế

cộng đồng

sử dụng sản phẩm

Vì một Trái Đất tốt đẹp hơn 

Theo đuổi mục tiêu dài hạn, Kanetora vận hành nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng với nỗi lực phát triển bền vững trên nền tảng xanh hóa tác động tích cực cho môi trường và cộng động

icon-nhâmy-01.png

Môi trường hiện đại, xanh sạch đẹp

Tăng sản lượng - Giảm tiêu hao năng lượng 

Nhà máy xanh, không khói bụi, không nước thải 

83,942 m2 tổng diện tích hơn 20.000 m2 được phủ xanh

Sản xuất tại nhà máy

langding page-02.png

Bao Jumbo

bền bỉ

Tái sử dụng nhiều lần

Sản phẩm bao Jumbo

IMG_7456.png

Sản phẩm tái chế

  • Được làm 100% từ nguyên liệu tái chế 

  • Mỗi sản phẩm tái chế là 1 cây xanh 

  • Sống xanh và bền vững 

Hành động nhỏ - Trái Đất xanh

Tái sử dụng túi tái chế

Tạo ra lối sống bền vững

IMG_7466.png

Tiêu dùng xanh

Cắt giảm sử dụng năng lượng tro

Hành động ngay từ hôm nay 

Chiến dịch " Hành động nhỏ - Trái đất xanh" mong muốn lan tỏa tới mỗi người để tạo ra những lối sống tích cực nhất, hạn chế những tác động đến môi trường để giữ gìn môi trường sống xanh cho hiện tại và cũng như trong tương lai

bottom of page