top of page

Nhựa Xanh Bạch Đằng - Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Công ty Cổ phần Nhựa Xanh Bạch Đằng vinh dự nhận được bằng khen và giấy chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” từ Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Nam Định.


Nhựa Xanh Bạch Đằng luôn chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công ty đảm bảo việc làm ổn định, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các phúc lợi khác cho nhân viên.

Bằng khen được ban thường vụ liên hoàn lao động tỉnh Nam Định trao tặng
Bằng khen được ban thường vụ liên hoàn lao động tỉnh Nam Định trao tặng
Bằng khen được ban thường vụ liên hoàn lao động tỉnh Nam Định trao tặng
Bằng khen được ban thường vụ liên hoàn lao động tỉnh Nam Định trao tặng
  1. 1Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần: Công ty không chỉ đảm bảo việc làm ổn định mà còn chú trọng đến các chế độ tiền lương, tiền thưởng hợp lý, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, cùng các phúc lợi khác cho người lao động.

  2. Tuân thủ quy định pháp luật: Nhựa Xanh Bạch Đằng thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm, cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp.

  3. Thỏa ước lao động tập thể: Công ty đã xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, công ty đều rà soát, sửa đổi và bổ sung các thỏa ước này phù hợp với quy định pháp luật và nghị quyết Hội nghị người lao động.

  4. Quy chế dân chủ tại cơ sở: Nhựa Xanh Bạch Đằng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đã ban hành các quy chế và văn bản liên quan trực tiếp đến người lao động.

  5. Môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp: Công ty thường xuyên quan tâm đầu tư và cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo một không gian làm việc xanh - sạch - đẹp.

  6. Hoạt động công đoàn hiệu quả: Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả, góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động.

  7. Tuân thủ pháp luật trong sản xuất kinh doanh:Nhựa Xanh Bạch Đằng chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất và kinh doanh.

  8. Nghĩa vụ tài chính: Công ty chấp hành đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu, nộp khác theo quy định của pháp luật.


Một số hình ảnh của hoạt động công đoàn:

Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tặng quà ngày Tết cho người lao động
Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tặng quà ngày Tết cho người lao động

Nhựa Xanh Bạch Đằng cam kết tiếp tục duy trì, phát huy những giá trị tốt đẹp này, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc cho người lao động, góp phần xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững và có trách nhiệm xã hội cao.


11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page