top of page
DSC0644973.jpg

QUY TRÌNH SẢN XUẤT FIBC

Dây chuyền sản xuất của chúng tôi được tích hợp theo chiều dọc, bao gồm việc trộn nguyên liệu, kéo sợi, dệt manh, dệt đai, in & tráng màng, cắt manh, may, kiểm tra chất lượng, gấp xếp & lưu kho. Mỗi giai đoạn sản xuất này đều được  kiểm tra chất lượng bằng các máy móc & thiết bị tiên tiến nhất. Việc đầu tư vào dây chuyền sản xuất tích hợp theo chiều dọc giúp chúng tôi thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp phụ kiện nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng sản phẩm đạt được tiêu chuẩn cao nhất cho toàn bộ dòng sản phẩm và đảm bảo rằng các đơn hàng được giao đúng hạn.

DSC04370f.jpg
DSC04249g.jpg
DSC04685f.jpg
DSC05894f.jpg
DSC06453.jpg
DSC04121.jpg
DSC04176.jpg
DSC04112v.jpg
DSC04324.jpg

QUY TRÌNH
TẠO SỢI

QUY TRÌNH
DỆT VẢI

QUY TRÌNH
DỆT ĐAI

QUY TRÌNH
TRÁNG MÀNG

QUY TRÌNH
CẮT - IN

QUY TRÌNH
MAY

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

QUY TRÌNH
GẤP ÉP - ĐÓNG CONT

DSC04372d.jpg
DSC04374.jpg
DSC04487h.jpg
DSC0644971.jpg
DSC06185.jpg
DSC04144.jpg
f.jpg
DSC04122.jpg
bottom of page