top of page
Lễ cất nóc Kanetora bạch đằng
TẦM NHÌN

Nhựa Xanh Bạch Đằng kiên định phát triển bền vững, tạo ra công ăn việc làm và đảm thu nhập cho các bộ công nhân. Nhà máy chúng tôi mong muốn góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của cộng đồng địa phương.

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY

Bằng nguồn lực, năng lực và kinh nghiệm mạnh mẽ, nhà máy Nhựa Xanh Bạch Đằng mang đến lợi ích cho khách hàng, đối tác thông qua: Giải pháp về sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý.

Kanetora_BachDang.jpg
bachdang-kanetora.JPG

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CÔNG TY

Chính trực - Tôn trọng - Công bằng - Đạo Đức

  • Chính trực: Liêm chính và trung thực trong ứng xử và tất cả các giao dịch

  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng

  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên có liên quan khác

  • Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức

SỰ NGHIỆP

CÔNG TY

Với nhân viên công ty luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc vì nhân viên, tạo điều kiện tối đa để mỗi cá nhân phát huy cao sự sáng tạo, chuyên nghiệp và tinh thần đoàn kết.
Gia nhập mạng lưới nhân lực tại Nhựa Xanh Bạch Đằng tại đây

Kanetora_BachDang_4370.JPG
Tin tức
bottom of page